Witaj!


Witamy na stronach hipertekstowego podręcznika do zajęć z metodyki pracy naukowej i obsługi komputera.
Od 1 czerwca 2012 r. opracowanie za zgodą wszystkich autorów zostało udostępnione publicznie, aby służyło wszystkim adeptom filozofii. Jednocześnie cała publikacja podlega ochronie ze względu na prawa autorskie (© P. Polak, H. Michalczyk, M. Stawarz). Zastrzegamy również, że niniejsza wersja zawiera niewielkie usterki, które zostały usunięte w wersji drukowanej podręcznika.

Możesz przemieszczać się po stronach podręcznika używając górnego menu. Jest ono zaprojektowane tak jak spis treści zwykłego podręcznika.

Do pracy na zajęciach polecamy LibreOffice 4.0.1 w wersji portable.

Szanowny Czytelniku!

Oddajemy w Twe ręce skrypt do zajęć z metodyki pracy naukowej i obsługi komputera. Wciąż uzupełniamy treść i pracujemy nad jego udoskonaleniem — prosimy więc o uwagi, które przyczynią się do jego ulepszenia.

Od Autorów

Według słynnego filozofa XX w. Karla R. Poppera, każdy człowiek posiada swoją własną filozofię, ale większość tych filozofii ma fatalne skutki. Popperowi można przyznać rację — choć refleksja filozoficzna wydaje się czymś naturalnym dla człowieka, to aby była uprawiana odpowiedzialnie, trzeba nauczyć się pewnych zasad.

Filozofii nie można się po prostu nauczyć, ale można nauczyć się tego, jak unikać pewnych błędów. Filozofia uprawiana jako nauka akademicka stawia przed nami dodatkowe wymogi (bardzo często techniczne). Jeżeli ich nie znamy i nie potrafimy spełnić, nasza przygoda z filozofią w czasie studiów może być najeżona bolesnymi przeszkodami.

Warto więc poświęcić trochę czasu i wyrobić sobie odpowiedni „warsztat”. Choć może się to wydawać mało pociągające (wobec wielkich problemów filozoficznych cóż może wydawać się interesujące?!), warto zainwestować trochę czasu. Bez dobrych narzędzi i umiejętności posługiwania się nimi, można łatwo zmarnować wspaniałe idee i zaprzepaścić swój talent.

Choć pewne narzędzia, o których będzie mowa wydają się rewolucyjne i bardzo nowoczesne, to fundamenty na których bazują są owocem długiej tradycji filozoficznej. Warto pamiętać, że każda nauka, a filozofia w szczególności, wymaga niekiedy trudu, wyrzeczeń i pracy nad sobą, odpłaca jednak wielką intelektualną przygodą i przyjemnością obcowania z Prawdą. Jeżeli będziesz chciał powiedzieć wraz z wielkimi myślicielami przeszłości: Amicus Plato, sed magis amica veritas przygotuj się do tego, bo oni również musieli się przygotować.

Zapraszamy do zapoznania się z „warsztatem” filozofa. Każdy, kto wytrwa przy filozofii, w przyszłości z pewnością doceni owoce tego trudu. Życzymy wytrwałości i oczekujemy na interesujące pytania lub sugestie. Ten podręcznik może stać się lepszy i bardziej interesujący również dzięki Tobie!

Autorzy

Jak korzystać z tego opracowania?

Niniejsza strona jest skryptem do zajęć ćwiczeniowych prowadzonych na I roku studiów licencjackich z filozofii. Od typowych skryptów różni ją forma: dzięki możliwościom hipertekstu czytelnik może łatwiej śledzić powiązania między różnymi treściami. Dzięki takiej formie, to czytelnik decyduje, w jakiej kolejności będzie poszerzał swą wiedzę.

Niniejsze opracowanie nie jest wstępem do filozofii. Autorzy przyjęli założenie, że czytelnik posiada już wiedzę o filozofii na poziomie osoby, która przeżyła już jeden semestr. Niektóre części opracowania wykraczają poza poziom standardowego kursu - przeznaczone są jako materiały dla doktorantów. Te fragmenty opatrzone zostały adnotacją „dla zaawansowanych”. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, choć można je pominąć w trakcie kursu podstawowego.

Podręcznik podzielony został na rozdziały, które tworzą samodzielne całości. Podział ten jest zgodny z podziałem na strony w obrębie sajtu1. Kolejność czytania rozdziałów jest więc w zasadzie dowolna - odpowiednie linki pozwalają się cofnąć do potrzebnych wiadomości z innych stron. Zachęcamy do tego, aby czytać podręcznik równomiernie w miarę postępów zajęć.

Elektroniczna forma podręcznika nie zmienia jednak faktu, że tekst należy uważnie przeczytać. Nie wystarczy rzut oka na treść, ani pobieżne przejrzenie podkreślonych fragmentów - konieczne jest skupienie i przeczytanie danego rozdziału od początku do końca.

Kilka praktycznych porad

przyciski.png

Udostępniona została możliwość wydrukowania każdego rozdziału. W tym celu należy przycisnąć przycisk Print na dole wybranej strony.
Pojawi się wówczas okno z wersją przygotowaną do wydruku. Można wówczas ustawić kilka dodatkowych parametrów (np. czcionka i jej wielkość). Kliknięcie na link PRINT THIS PAGE spowoduje pojawienie się okna sterownika drukarki. Dalsze postępowanie jest standardowe.

print.png

Czytelnik może również śledzić jak powstawał dany rozdział, kto (i jak) przyczynił się do jego napisania, jak zmieniały się wersje. Można tego dokonać przyciskając przycisk History, który znajduje się u dołu każdej strony. Dzięki tej opcji można zobaczyć kto jest autorem danego tekstu i kto przyczynił się do jego ulepszenia (w klasycznych książkach jest to niemożliwe).

Dla zainteresowanych

  1. Hipertekst w teorii i praktyce literatury
  2. Bronisław Siemieniecki, Hipertekst jako narzędzie poznawcze
  3. Bronisław Siemieniecki, Komputer w rozwoju twórczym człowieka