E-learning

E-learning jest nowoczesnym pomysłem z dziedziny technik kształcenia.

Od roku 2010 na UPJPII wprowadzany jest pilotażowy program wykorzystania e-learningu w nauczaniu przedmiotów humanistycznych. UPJPII jest pierwszą krakowską uczelnią, która wprowadza kompleksowo e-learning do nauczania1.

Założenia dydaktyczne

Głównym celem zajęć z e-learningu podczas kursu metodyki jest zaznajomienie studentów z tym narzędziem pracy. Przy okazji studenci mają możliwość zapoznania się z częścią materiału z tego kursu drogą e-learningu. Materiały do kursu pochodzą z niniejszego podręcznika (© autorów).

Pierwsze kroki na platformie e-kursów

Wejście do platformy edukacyjnej Moodle
Każdy użytkownik (prowadzący, student) musi posiadać własne konto. Dla studentów I roku Wydziału Filozoficznego UPJPII konta te zakładane są w ramach zajęć z metodyki pracy naukowej i obsługi komputera.

Moodle-Cyfronet-login.png

W celu uzyskania hasła:

  • należy kliknąć link „Forgotten your username or password?” na stronie logowania.
  • należy wybrać odzyskiwanie na podstawie adresu e-mail "Search by email address"
  • podajemy adres używany podczas rekrutacji na studia
  • wiadomość z nazwą konta oraz z linkiem do odzyskiwania hasła zostanie przesłany na adres e-mail użytkownika.

Po wykonaniu instrukcji zawartych w e-mailu należy ustawić nowe hasło dla swego konta. Nie wolno udostępniać danych swego konta innym użytkownikom.

Materiały i testy

W ramach pilotażowego kursu nauki e-learningu studenci otrzymają zestaw materiałów, do których będą dołączone testy. Należy odpowiedzialnie podejść do rozwiązywania testów, gdyż są one formą oceny wiedzy.

W razie wątpliwości i trudności technicznych należy zgłaszać się do prowadzących zajęcia. Poprawne opanowanie takiej formy testów może przydać się w przyszłości.

Dla zainteresowanych

Bogaty zbiór artykułów na temat e-learningu można znaleźć na stronie: [http://www.learning.pl/]. Warto bliżej przyjrzeć się tej formie techniki edukacyjnej, wokół której zdążyło już narosnąć nieco mitów.