Jak być uczonym
Table of Contents

Ta strona będzie wstępem do wspólnych rozważań nad propozycjami ks. prof. M. Hellera

Heller_Jak_byc_uczonym.jpg

Michał Heller, Jak być uczonym, Znak, Kraków 2009.