Jak myślą filozofowie
Table of Contents

Niniejszy artykuł ma służyć jako wstęp do dyskusji nad metodami myślenia filozoficznego.

  • Czym myślenie filozoficzne różni się od zwykłego myślenia?
  • Na czym polega znaczenie nowych metod myślenia w filozofii?
  • Czy coś łączy stawianie pytań z metodą myślenia?
Fearn_Zenon_i_zolw.jpeg

Nicolas Fearn, Zenon i żółw. Jak myślą filozofowie, tłum. Małgorzata Pawlikowska, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2007

Zobacz fragment

Dla zainteresowanych

Jednym z pierwszych utworów prezentujących krytyczną refleksję nad metodą filozofowania jest Platoński dialog Fajdros. Rozważając prezentowaną teorię retoryki, warto zwrócić uwagę na krytyczne uwagi i postulaty metodologiczne wygłaszane ustami Sokratesa.