Konsultacje

Konsultacje to dodatkowe zajęcia przeznaczone specjalnie dla studentów. To jedne z cenniejszych zajęć, z których potrafi z reguły korzystać tylko niewielki odsetek studentów.

Prawdy, półprawdy i mity…

Z konsultacjami wiąże się sporo nieporozumień i wątpliwości, które postaramy się tutaj rozwiać.

Konsultacje służą tylko usprawiedliwianiu zajęć i zaliczaniu niezdanych testów lub poprawianiu ocen

Owszem, w tym czasie często wykonuje się to, na co nie ma czasu podczas wykładów lub ćwiczeń. Niemniej nie znaczy to, że w ten sposób wyczerpuje się istota tych zajęć.

Podczas konsultacji zabieramy cenny czas profesorom

To jawna nieprawda — każdy wykładowca ma obowiązek przeprowadzenia tygodniowo 45 min. konsultacji ze studentami, tak samo jak musi prowadzić wszystkie inne zajęcia.

Konsultacje to zajęcia dla osób słabszych (takie zajęcia „wyrównawcze” w ramach studiów)

Choć niekiedy konsultacje mogą pomóc słabszym studentom, to zasadniczo kierowane są właśnie do najlepszych studentów, aby pomóc im jeszcze bardziej pogłębić wiedzę. Podczas zwykłych zajęć nie ma zwykle czasu ani możliwości, aby przedstawić niektóre bardziej skomplikowane sprawy, niekiedy nie pozwala na to poziom grupy.

Jak przygotować się do konsultacji? (Poradnik savoir-vivre)

  1. Do rozmowy należy się przygotować, aby nie tracić czasu na miałkie sprawy (to wyraz szacunku do drugiej osoby).
  2. Jeżeli trapi nas bardzo szczegółowy problem, warto go przedstawić wykładowcy wcześniej, aby miał czas na przygotowanie dokładniejszej odpowiedzi.
  3. Jeżeli umawiamy się na dyskusję konkretnego tematu, to naszym obowiązkiem jest przyjść na spotkanie.
  4. Oczywiście zawsze powinniśmy prosić o wyjaśnienie trudnych kwestii, ale trzeba przemyśleć problemy, o które chcemy pytać — pomoże to obu stronom.
  5. Jeżeli mimo wysiłków nie potrafimy precyzyjnie sformułować problemu, to przedmiotem konsultacji może być próba określenia źródła trudności. Należy jednak na początku spotkania dokładnie przedstawić swoje dotychczasowe prace w kierunku rozwiązania problemu.