Konwesja plików LaTeX do ODT

Niniejsza strona przedstawia krótki przewodnik pokazujący jak szybko i sprawnie dokonać konwersji plików zapisanych w formacie LaTeX do postaci ODT. Przeprowadzone próby wskazują, że jest to najlepsze rozwiązanie, a konwersja wzorów nie wymaga nazbyt dużej ilości poprawek. Zaletą jest również dość dobry edytor równań zawarty w edytorach Liber/OpenOffice.

Instalacja programu

Dla dokonania konwersji należy zainstalować program PanDoc.

Darmowy, legalny program można pobrać z oficjalnej strony projektu PanDoc.

Podstawowa konwersja

Program wywołujemy z linii poleceń. Oto wersja podstawowa:

> pandoc -s Nowy.tex -o Nowy.odt

Konwersja przebiega stosunkowo szybko, a w jej wyniku otrzymujemy plik z podstawowym formatowaniem zachowanym z oryginału. Plik należy przejrzeć po konwersji, zwłaszcza trzeba sprawdzić wzory!

Uwaga: Pliki muszą być zapisane w kodowaniu UTF-8.
Dla zainteresowanych: porady jak zmienić kodowanie pliku.

Konwersja dokumentów zawierających bibliografię

> pandoc -s Nowy.tex -o Nowy.odt --bibliography Nowy.bib

Bibliografia może być dostarczona w jednym z poniższych formatów:

Format File extension
BibLaTeX .bib
BibTeX .bibtex
Copac .copac
CSL JSON .json
CSL YAML .yaml
EndNote .enl
EndNote XML .xml
ISI .wos
MEDLINE .medline
MODS .mods
RIS .ris

Uwaga: rozszerzenie .bib może być używane zarówno dla plików BibTeX i BibLaTeX; należy używać rozszerzenia .bibtex aby wymusić BibTeX.

Wykorzystanie opisu stylu opisu bibliograficznego w CSL

Domyślnie przy tworzeniu bibliografii wykorzystywany jest styl Chicago (autor-data). W wielu przypadkach konieczne jest wybranie innego stylu (np. czasopismo Zagadnienia Filozoficzne w Nauce wymaga stylu Harvard). Możliwe jest to dzięki wykorzystaniu opisu stylu cytowania w znormalizowanym języku CSL (Citation Style Language). Jest to styl wykorzystywany m.in. przez menadżer bibliografii Zotero.

W aktualnej wersji nie działają opcje linii poleceń wyboru innego opisu CSL. Jedyne co pozostaje to podmiana pliku
'chicago-author-date.csl' znajdującego się w katalogu programu pandoc.

Pliki opisów CSL można pobrać ze strony projektu Zotero (wyszukiwarka). Wybrane polskie style opisów można znaleźć natomiast w rozdziale poświęconym Zotero.