Materiały filozoficzne w Internecie

Repozytoria

Repozytorium to uporządkowany zbiór materiałów przechowywanych w postaci cyfrowej. To doskonałe źródło, w którym można znaleźć interesujące i rzadkie prace. Niekiedy znajdziesz tam bardzo rzadkie lub stare książki, które mogą być nieosiągalne w dostępnych dla Ciebie bibliotekach. Poniżej przedstawiony został subiektywny wybór miejsc, dokonany pod kątem przydatności dla filozofa.

Wirtualna Biblioteka Nauki

[http://www.wbn.edu.pl/]
Jest to miejsce, z którego uzyskujemy dostęp do najważniejszych baz artykułów i cytowań na świecie! Znajduje się tam większość znaczących prac, zarówno nowych jak i archiwalnych.

Z sieci akademickich dostęp do tych materiałów jest bezpłatny (abonament wykupiony został przez Ministerstwo). To z pewnością najważniejsze miejsce w sieci dla wszelkich poszukiwań naukowych. Trzeba się jednak liczyć z tym, że zdecydowana większość artykułów publikowana jest w języku angielskim, niekiedy również w językach konferencyjnych - to obraz współczesnej nauki dla której j. angielski stał się podstawą komunikacji (jak niegdyś łacina).

Federacja Bibliotek Cyfrowych

[http://fbc.pionier.net.pl/]
Biblioteka cyfrowa, czyli marzenie współczesnego humanisty… Wszystkie książki w zasięgu kliknięcia myszką. Wspaniała inicjatywa wielu polskich bibliotek, która umożliwia dotarcie do wielu trudno dostępnych książek i artykułów. Siłą tego przedsięwzięcia jest to, że tworzą go różnorodne biblioteki, które umieszczają we własnych repozytoriach cyforwe wersje swych najcenniejszych zbiorów, a podział pracy daje szybki przyrost zdigitalizowanych materiałów. Użytkownik natomiast dzięki odpowiedniemu interfejsowi ma dostęp do wszystkich zbiorów łącznie, istnieje również możliwość wyszukiwania w repozytoriach innych europejskich sieci bibliotek cyfrowych (Europeana).

Dla filozofów szczególnie ważne jest to, że opublikowano tam zdigitalizowane wersje wielu pierwodruków prac filozoficznych z zakresu filozofii polskiej. Można tam znaleźć również wiele ważnych opracowań i tłumaczeń (np. dotyczących filozofii Witelona).

Domena Internetowych Repozytoriów Wiedzy

[http://dir.icm.edu.pl/]
Polskie repozytorium materiałów naukowych udostępnia materiały na zasadzie Open Access. Znajdują się tu m.in. zdigitalizowane publikacje z nauk matematyczno-przyrodniczych. Książki filozoficzne (interesujące, choć niestety niezbyt liczne) można znaleźć tutaj.

Czytelnia OPOKI

[http://www.opoka.org.pl/biblioteka/]
Na serwerach katolickiego serwisu OPOKA zamieszczono wiele wartościowych materiałów z różnych dziedzin, takich jak: nauczanie Kościoła, teologia, filozofia, nauki humanistyczne, literatura i publicystyka (zwłaszcza religijna).

Internet Archive

[http://www.archive.org/]
Ogromne repozytorium zawierające m.in. zdigitalizowane teksty w wolnym dostępie. Wszystkie teksty są bardzo dobrze opracowane i dostępne w różnych formatach. W skład zbiorów wchodzą również dawne publikacje wyłączone spod praw autorskich skanowane przez Google Book.

Gallica.fr

[http://gallica.bnf.fr/]
Bogate repozytorium tekstów (głównie) francuskich.

Zeno.org, der größten deutschsprachigen Volltextbibliothek

[http://www.zeno.org/]
Obszerne repozytorium tekstów w języku niemieckim. Posiada dział filozoficzny. Zawiera dzieła w postaci hypertekstu i fotokopii.

Perseus Digital Library

http://www.perseus.tufts.edu/
Kolekcja tekstów klasycznych (greckie, łacińskie), arabskich i renesansowych. Bardzo dobre narzędzia wspomagające prace z tekstami klasycznymi!

Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR)

[http://www.opendoar.org/find.php]
Katalog repozytoriów naukowych wraz z wyszukiwarką - jest to narzędzie pomocne do poszukiwania prac w udostępnionych zbiorach cyfrowych różnych instytucji naukowych z całego świata.

The European Library

[http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/collections_all.html]
Projekt ma na celu udostępnianie dzieł kultury europejskiej; pozwala wyszukiwać materiały w 47 bibliotekach narodowych państw europejskich, w tym zbiory zdigitalizowane. Niektóre strony dostępne są w języku polskim, wszystkie – w angielskim.

Zob. również: kolekcja linków do stron bibliotek i galerii na całym świecie.

Czasopisma w sieci

Dużym ułatwieniem dla filozofów są również dostępne w Internecie artykuły z czasopism. W ostatnim czasie większość znanych na świecie tytułów tworzy archiwa internetowe, w których odpłatnie udostępniane są wszystkie materiały.

Czasopisma filozoficzne

Pełna baza polskich czasopism filozoficznych wraz z odnośnikami przygotowana w ramach projektu "Polski Indeks Filozoficzny" dostępna jest pod adresem:
[http://pif.up.krakow.pl/w.czasopisma0000.htm]

Poniżej prezentujemy wybrane czasopisma które odegrały szczególną rolę dla rozwoju filozofii polskiej oraz te szczególnie związane z filozofią uprawianą na Wydziale Filozoficznym UPJPII.

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce

[http://zfn.edu.pl/ ]
Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych udostępnia za darmo zasoby jednego z ważniejszych czasopism filozoficznych w Polsce. Jest to najstarsze czasopismo związane z Wydziałem Filozoficznym, działa bowiem od 1978 r.

Zamieszczone na łamach ZFN prace dają niebywałą okazję do studiów nad związkami nauki z filozofią i wiarą. Warto zwrócić uwagę na wiele artykułów pisanych przez znanych uczonych z kraju i z zagranicy; zamieszczono tam również wiele tłumaczeń ważnych tekstów filozoficznych.

Logos i Ethos

[http://czasopisma.upjp2.edu.pl/logosiethos]
Znane i cenione czasopismo Wydziału Filozoficznego UPJPII w Krakowie. Publikuje artykuły z różnorodnych obszarów filozofii.

Semina Scientiarum

[http://seminascientiarum.wikidot.com/]
Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny (związane z Zagadnieniami Filozoficznymi w Nauce), poświęcone jest szeroko rozumianym zagadnieniom z pogranicza filozofii i nauki. Redagowane jest przez uczestników Seminarium Naukowego z Filozofii Przyrody UPJPII. Autorami publikacji są przede wszystkim studenci i doktoranci lecz czasopismo ma charakter naukowy i artykuły opublikowane w nim otrzymują punkty przyznane przez MNiSW.

Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki

[http://czasopisma.upjp2.edu.pl/racjonalia]
Najmłodsze czasopismo doktorantów i studentów Wydziału Filozoficznego UPJPII, dopełnia filozoficzną perspektywę Semina Scientiarum.

Przegląd Powszechny (archiwum 1884-2003)

Zasoby archiwalne w MBC
To jeden z najstarszych czasopism, niestety od niedawna już nie jest wydawane. Do II wojny światowej publikował teksty z różnorodnych dziedzin, w tym wiele interesujących prac o charakterze filozoficznym.

ZNAK (miesięcznik, Kraków)

[http://www.miesiecznik.znak.com.pl/archiwum/]
Czasopismo Znak publikowało w czasach PRL wiele ważnych prac i esejów filozoficznych, później stopniowo zaczęło odchodzić od charakteru naukowego. W sieci dostępne są zdigitalizowane numery miesięcznika z lat 1946-2006. To kolejne ważne źródło do historii filozofii polskiej.

W Drodze (Miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu)

Miesięcznik redagowany od 1973 r. przez oo. dominikanów. Starsze numery publikowały często prace z zakresu filozofii chrześcijańskiej. Dostępne są one poprzez ARMARIUM - Dominikańską Bibliotekę Cyfrową pod adresem:
[http://bc.dominikanie.pl/dlibra/publication?id=90]

Kosmos [Problemy nauk biologicznych]

[http://kosmos.icm.edu.pl/]
Najstarsze wciąż działające polskie czasopismo przyrodnicze, założone w 1876 r. Obecnie jest to czasopismo poświęcone biologii, a na stronach znajdziemy wyłącznie materiały z wydań, które ukazały się w XXI wieku. Czasopismo wydawane jest przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika — organizację niezwykle zasłużoną dla nauki i kultury polskiej, która działa od 1875 roku. Więcej informacji o historii PTP im. Kopernika.

Archiwalne numery czasopisma, dokumentujące m.in. powstawanie krakowskiego ośrodka filozofii przyrody dostępne w wersji cyfrowej w zasobach Federacji Bibliotek Cyfrowych:
[http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=16459].

Repozytoria i spisy czasopism

Niekiedy w poszukiwaniach mogą być przydatne również inne czasopisma niekoniecznie związane bezpośrednio z filozofią. Głównym źródłem pozostaje obecnie Federacja Bibliotek Cyfrowych, warto poznać również inne miejsca w sieci.

Czasopisma humanistyczne

Bardzo ważne repozytorium czasopism dostępnych internetowo. Projekt realizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.
[http://bazhum.muzhp.pl/]

Dostępna jest także wyszukiwarka informacji bibliograficzny dla publikacji z tej bazy pod adresem:
[http://bazhum.pl/]

e-Kolekcja Czasopism Polskich

[http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/CKCP.html]
Zbiór wielu czasopism polskich. Rozpoczęły się prace nad przeniesieniem zbiorów e-bUW do systemu dLibra (patrz powyżej: Federacja Bibliotek Cyfrowych).

Wybrane dzieła, opracowania i materiały pomocnicze

Filozofia

Św. Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna, tłum. o. Pius BEŁCH, O.P.

[http://www.katedra.uksw.edu.pl/suma/suma_indeks.htm]
Repozytorium zawiera zdigitalizowaną wersję tego ogromnego dzieła: 34 tomy oraz słownik (t. 35).

Theory and History of Ontology (En)

[http://www.formalontology.it/]
Autorem tej interesującej strony jest Raul Corazzon. Można znaleźć tam wiele interesujących wiadomości na temat ontologii.

Philosophical Connections (En)

[http://www.philosophos.com/philosophical_connections/index.html]
Strona ukazuje w formie hipertekstowej powiązania między ideami różnych filozofów (autor zestawienia: Anthony Harrison-Barbet). To doskonały sposób na rozpoczęcie śledzenia wpływów filozoficznych i wprowadzenie w bogactwo powiązań przenikających filozofię. Dzięki hipertekstowej formie każdy wybiera dla siebie ścieżki podróży przez gąszcz idei filozoficznych. Polecamy jako doskonałe ćwiczenie filozoficzne!

Religia

Biblia Tysiąclecia (BT)

[http://biblia.deon.pl/]
Strona zawiera starannie opracowane tłumaczenie Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu opracowane z inicjatywy benedyktynów tynieckich. Stanowi ono podstawę dla współczesnej liturgii i nadal jest jednym z najczęściej używanych polskich tłumaczeń. Wydanie internetowe oparte jest na IV wydaniu BT.

Biblia Poznańska

[http://www.maratonbiblijny.pl/?pp=bibliapoznanska]
Znany współczesny przekład Pisma Świętego, w roku 1999 została uznana przez biblistów polskich za najlepszy polski przekład Pisma Świętego (najwyżej oceniono jasność przekładu, doceniono również staranność przekładu i jego użyteczność).

Biblia w tłumaczeniu ks. J. Wujka

Do czasów wydania Biblii Tysiąclecia najpowszechniejszym było staropolskie tłumaczenie dokonane przez ks. Jakóba(!) Wujka SJ, które było sukcesywnie unowocześniane językowo. Liczne wydania można znaleźć w Federacji Bibliotek Cyfrowych, spośród nich można polecić: wydanie z początku XX wieku.

Kolekcja tekstów na stronie poświęconej osobie Stefana Kardynała Wyszyńskiego

[http://www.nonpossumus.pl/start/]
Strona zawiera Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego, wybór dokumentów Kościoła, oraz bibliotekę w której można znaleźć cenne publikacje (np. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność).

Watykańskie archiwum dokumentów Kościoła Katolickiego

Na portalu Stolicy św. Piotra można znaleźć najważniejsze teksty obowiązujące w Kościele rzymskokatolickim: [http://www.vatican.va/archive/ ]. Można tam również znaleźć dokumenty papieskie począwszy od Leona XIII do Benedykta XVI: [http://www.vatican.va/holy_father/index.htm ]. 

Źródła informacji o konferencjach, sympozjach i odczytach

Podstawowe źródła informacji

Strona główna UPJP2

[http://www.upjp2.krakow.pl/]

Polska Akademia Umiejętności (konferencje, referaty w ramach komisji, np. komisja Fides et Ratio)

[http://pau.krakow.pl/index.php/Informacje-biezace/ ]
Posiedzenia są otwarte, ale zwykle specjalistyczne.

Specjalnie dla studentów

„PAUeczka Akademicka" (Akademia Młodych), Kawiarnia naukowa

[http://pau.krakow.pl/index.php/Informacje-biezace/ ]
Zebrania otwarte, przeznaczone specjalnie dla studentów.

Encyklopedie

Encyklopedie i słowniki filozoficzne są jednym z podstawowych narzędzi filozofa. W związku z tym zostały opisane w osobnym rozdziale. Więcej informacji na temat encyklopedii.

Bibliografie

Bibliografie mają kluczowe znaczenie w fazie poszukiwania literatury do opracowania danego zagadnienia. Ostatnio coraz więcej bibliografii tworzonych jest w formie elektronicznej (baza danych), ponieważ taka forma pozwala na szybsze i bardziej efektywne poszukiwanie informacji.
Więcej informacji na temat dostępnych bibliografii.

Dla zainteresowanych

O zbiorach cyfrowych

[http://www.ebib.info/content/category/8/57/79/]
Zbiór linków i artykułów w biuletynie EBIB.