Metodyka pracy naukowej

Część I - Metodyka pracy naukowej

Część tę poświęcamy najważniejszemu zagadnieniu początkującego filozofa - jak zorganizować swoją pracę. A to, wbrew pozorom, wymaga więcej wysiłku niż nam wydaje. Dla wielu osób organizacja pracy jest trudniejsza nawet od lektury tekstów wielkich filozofów. Z drugiej strony, to klucz do sukcesu! Trzeba nauczyć się, czego wymaga się od filozofa i jak temu w praktyce sprostać. Czas poświęcony na początku nauce metodyki będzie owocował w trakcie całej późniejszej pracy naukowej.

Na początek przedstawiamy informacje dotyczące rodzajów zajęć i ich specyfiki. Tu można znaleźć porady, jak najlepiej z nich korzystać.

Następnie omawiamy podstawowe kwestie związane z pracą humanisty: rodzaje tekstów i style prac filozoficznych. Warto zwrócić uwagę na różnorodne cele, jakie stawiamy przed konkretnymi odmianami prac.

W tej części znajduje się wiele ważnych informacji dotyczących korzystania z bibliotek. Jeżeli poznasz zasady ich funkcjonowania, nie będą się one jawić jako biurokratyczna machina rodem z mrocznych powieści Franza Kafki. Mamy nadzieję, że zawarte tu uwagi pomogą zrozumieć, iż jest to instytucja stworzona po to, by pomagać w samodzielnym zdobywaniu wiedzy.

Zapewne niektóre partie materiału będą trudniejsze, na pierwszy rzut oka mogą nawet wydawać się zniechęcające i męczące. Warto mieć jednak na uwadze słowa:

[…] kto przysparza wiedzy - przysparza i cierpień (Koh 1,18b)