Pomoce językowe (słowniki etc.)

Pomoce językowe (ogólne)

Słowniki

Wielki Słownik Języka Polskiego
Podstawowe i najbardziej aktualne źródło wiedzy o języku polskim. Doskonale opracowane i ciągle uaktualniane!
Obejmuje wyrazy, wyrażenia i zwroty. Zawiera informacje o definicji, wariantach, kwalifikacji tematycznej oraz odmianie. Można również zapoznać się z przykładami użycia wyrazów lub zwrotów.

Słownik języka polskiego PWN
Nieco starszy słownik wydawany przez PWN, niestety zawiera nieco mniej informacji od poprzedniego.

Wielki słownik ortograficzny PWN
Konieczny do rozwiązywania problemów z ortografią!

Korpus Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN
Korpus języka polskiego umożliwia sprawdzenie w jakim kontekście używa się danego zwrotu lub słowa w języku polskim.

Słownik wyrazów obcych PWN
Podstawowy (stosunkowo ubogi).

Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego
Doskonały słownik, kopalnia wiedzy!

Słownik angielsko polski i polsko angielski PWN
Darmowy słownik udostępniony przez znane wydawnictwo PWN. W sieci z łatwością można odnaleźć inne słowniki językowe.

Słownik Staropolski
Internetowy słownik, który może służyć pomocą przy czytaniu tekstów staropolskich nieopracowanych współcześnie.

Poradnie językowe i translatorskie

Poradnie językowe są bazą udzielonych przez językoznawców odpowiedzi na zadane przez użytkowników pytania. Dzięki tym narzędziom można znaleźć rozwiązania wielu trudnych i nietypowych problemów językowych.

Poradnia Językowa PWN

Poradnię prowadzi Redaktor Naczelny Słowników Języka Polskiego, prof. Mirosław Bańko. Pomagają mu eksperci - znani polscy językoznawcy. Współpracuje z nimi m.in. prof. Jerzy Bralczyk oraz dr Jan Grzenia (ze strony PWN).

Z powodu dużej popularności poradni i ograniczeń na liczbę zapytań, zadanie pytania graniczy z cudem. Na szczęście wiele ważnych problemów zostało już opisanych.

Uwaga!

Przed zadaniem pytania należy się upewnić, czy taki sam albo podobny problem nie został już wcześniej zgłoszony i rozwiązany. To wyraz kultury i szacunku dla prowadzących poradnie językowe.

Poradnia językowa portalu e-korekta24
Bardzo dobra poradnia dla korektorów i redaktorów tekstów. Warto skorzystać z samej poradni, jak i polecanej na portalu bibliografii poradników językowych. Zadawanie pytań do poradni jest bezpłatne, ale czas odpowiedzi nie jest określony. Oczywiście przed zadaniem pytania należy sprawdzić wcześniejsze odpowiedzi :-)

Blog "Translation Troubleshooting"
Bardzo interesujący blog, który zawiera liczne przykłady tłumaczeń, związanych głównie z tekstami naukowymi. Doskonałe miejsce do doskonalenia umiejętności językowych i translatorskich.

Słownictwo specjalistyczne

Słownictwo bibliotekoznawcze

Słownik pojęć z zakresu bibliotekoznawstwa, informacji naukowej i czytelniczej

Słownictwo religijne

Zasady pisowni słownictwa religijnego

Nauki przyrodnicze

Słownik polsko-angielski z dziedziny biotechnologii i zoologii

Wymowa wyrazów obcych

Czytając teksty filozofów obcojęzycznych (nawet przetłumaczone) warto wiedzieć, jak wymawiać ich nazwiska lub pojęcia, z którymi się tam spotykamy. Szczególnie przydaje się to w czasie przygotowania referatu, gdy będziemy mówić o pewnej osobie, jak na przykład filozof Eduard Le Roy [czyt. le rła a nie: le roj, li roj] czy Imre Lakatos (jak wymówić węgierskie nazwisko?!). W wielu przypadkach tego typu przydaje się serwis w nagraniami wymowy dokonanymi przez osoby posługujące się danym językiem:
[http://pl.forvo.com/]