Praca dyplomowa - wymogi formalne

Wymagania odnośnie prac dyplomowych

Obowiązkowe elementy prac licencjackich, magisterskich i doktorskich (w kolejności ich występowania w pracy).

 1. Na początku pracy:
  1. strona tytułowa (link zapasowy);
  2. strona z opisem bibliograficznym pracy, abstraktem i słowami kluczowymi (link zapasowy);
  3. spis treści;
 2. Na końcu pracy:
  1. bibliografia;
  2. strona z oświadczeniem o zgodzie na udostępnienie pracy (link zapasowy) — konieczny jest własnoręczny podpis;
  3. strona z oświadczeniem kierującego i autora pracy (link zapasowy) — konieczny jest własnoręczny podpis autora i promotora;
 3. Oprawa i załączniki:
  1. oprawa egzemplarza archiwalnego (zob. uwagi poniżej), pozostałe w typowych oprawach
  2. płyta CD z zapisaną pracą dyplomową (format pliku DOC) w kopercie. Płytę należy umieścić wewnątrz pracy, na okładce, w doklejonej do niej kopercie formatu K-10 (127*127 mm). Płyta CD musi być opisana — w opisie należy zawrzeć:
   • imię i nazwisko,
   • nr albumu,
   • data egzaminu,
   • tytuł pracy,
   • nazwisko promotora,
   • wydział,
   • uczelnia;

Uwaga!

 1. Jedna kopia pracy przechowywana jest w Archiwum UPJPII. Należy więc przygotować przynajmniej jeden egzemplarz pracy zgodnej z wymogami archiwum: praca zszyta, w okładkach tekturowych (oprawa u introligatora), druk dwustronny. Istotne jest, że okładki muszą być przycięte do tej samego formatu co karty pracy (tj. A4). Typowe oprawy introligatorskie mają większy format niż A4 i nie mieszczą się na półkach w archiwum.
 2. Przy składaniu pracy dyplomowej należy dołączyć odpowiednie podanie oraz życiorys zawodowy. Wzory podań do pobrania: