Przewodnicy w filozofii

Uwagi ogólne

Uczeni dzielą się na samouków i nieuków (prawdziwy autor nieznany, sentencja przypisywana wielu sławnym ludziom)

Powyższa myśl ukazuje, w jakiej perspektywie należy patrzeć na studiowanie. Wszystkie zajęcia, współpraca z tutorem lub promotorem nie zastąpią samodzielnej nauki. Podstawą jest samodzielna praca i samodzielne poszukiwania. Świat jest jednak złożony, zatem student pozostawiony sam wobec ogromu nauki może łatwo pogrążyć się w egzystencjalnej rozpaczy wobec ogromu problemu. To mógłby być zarazem początek i koniec nauki.

Z tego powodu w studiowaniu filozofii, jak i we wszystkich innych studiach bardzo ważna jest współpraca z osobą, która pokieruje naszymi działaniami i pomoże nam w przygotowaniach pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej, doktorskiej). Trzeba nauczyć się korzystania z pomocy bardziej doświadczonych naukowców podczas konsultacji.

Podczas studiów uczymy się nie tylko treści podanych podczas wykładów, ale również (a może nawet przede wszystkim) uczymy się tego, czym jest filozofia i jej uprawianie od naszych nauczycieli. Stąd bierze się różnorodność „szkół” albo stylów uprawiania filozofii.
NB. Od razu widać dlaczego wartościowe jest samo uczestnictwo w zajęciach.

Kim jest promotor pracy?

Jaka jest rola promotora?

Jak wybrać promotora?

Wybór promotora jest ważny, gdyż decyduje w dużej mierze o tym, w jaki sposób upłynie przeszło rok naszej twórczej pracy. Dobry promotor nie tylko pomoże nam pokonać różne trudności, które pojawią się na drodze do upragnionej pracy, ale również ukształtuje nasz styl pracy i pomoże nam dobrze wykorzystać własne talenty oraz wprowadzi nas w studia interesujących zagadnień.

Czym kierować się przy wyborze promotora?

  1. Zbieżność własnych zainteresowań i kompetencji promotora - temat, który chcemy realizować powinien być zbierzny ze specjalizacją promotora. Jeśli masz na początku mgliste pojęcie o czym chcesz pisać, bardzo cenną rzeczą jest przedyskutować tę sprawę z osobą, którą byśmy chcieli wybrać na promotora.
  2. Łatwość wzajemnej komunikacji - to ważne kryterium dodatkowe, bo decyduje w dużej mierze o sukcesie. Warto zapamiętać, że łatwość ta zależy od obu stron i jest to sprawa bardzo indywidualna. Dobrą wskazówką są wrażenia z kontaktów zdobyte w czasie zajęć (choć może to być nieraz mylące).
  3. Wzór filozofowania - o ile to możliwe, dobrze aby promotor był dla nas wzorem filozofowania

Czym nie kierować się przy wyborze promotora?

  1. Cechami zewnętrzymi: aparycją, miłym głosem, etc.
  2. Obiegową opinią - może być krzywdząca dla promotora i jest tworzona z innej niż Twoja perspektywa
  3. Łatwością napisania pracy - tracisz okazję do stworzenia czegoś ambitnego i do nauczenia się wielu rzeczy, których się jeszcze nawet nie domyślasz…