Tworzenie plików PDF

Pliki w formacie PDF są bardzo przydatnym narzędziem pracy humanisty.
Poniżej opiszemy procedurę tworzenia plików w formacie PDF.

Czym jest PDF i jakie ma zalety?

Format PDF przeznaczony jest przede wszystkim dla dokumentów wydrukowanych, których raczej nie będziemy już zmieniać. Przydaje się więc gdy mamy przesłać komuś naszą pracę do przeczytania, albo gdy chcemy wydrukować ją (i być spokojnym o wynik wydruku!).

Dokumenty w tym formacie mają następujące zalety:

  1. Prezentują się tak samo na każdym komputerze (!)
  2. Są niezależne od systemu operacyjnego

Tworzenie PDF w programie LibreOffice Writer (Open Office Writer)

1.Wybieramy polecenie z menu Plik/Eksportuj jako PDF
2.W razie potrzeby zmieniamy ustawienia
3.Zatwierdzamy i wybieramy miejsce (oraz nazwę) dla pliku
4.Cieszymy się dokumentem w formacie PDF

Generowanie dokumentów w formacie PDF z dowolnego programu (dot. systemu Windows)

I. Zainstalować program PDF Creator (to musimy zrobić tylko jeden jedyny raz)
1.Otworzyć stronę:
http://downloads.sourceforge.net/pdfcreator/PDFCreator-0_9_7_setup.exe?use_mirror=kent
2.Wybrać opcję Zapisz, pojawia się okno: „Zapisz jako…”
3.Wybrać miejsce zapisu: Pulpit i zatwierdzić. Rozpoczyna się pobieranie pliku instalacyjnego
4.Uruchomić plik instalacyjny
5.Zainstalować PDF Kreator

II. Przygotowanie pliku PDF (o to nam właściwie chodziło)
1.Przygotować materiał do wydruku: plik tekstowy, strona WWW, zdjęcie, etc.
2.Wybieramy opcję drukowania menu: Plik/Drukuj (File/Print) [Ctrl+C]
3.Wybieramy zakres stron (domyślnie drukuje całość)
4.Naciskamy przycisk Drukuj (Print)
5.Pojawia się okno PDF Kreatora – możemy wpisać informacje o pliku i ustawić opcje
6.Zatwierdzamy i wybieramy miejsce (oraz nazwę) dla pliku
7.Cieszymy się dokumentem w formacie PDF

III. Odinstalowanie programu PDFCreator (w razie potrzeby)
1.Menu główne (Przycisk Start)
2.Wybieramy Panel sterowania
3.Wybieramy Dodaj lub usuń programy
4.Szukamy na liście PDF kreator i odinstalowujemy