Jak edytować strony?

Pierwsze informacje dla autora…

Jeśli tylko masz odpowiednie uprawnienia, po prostu wciśnij guzik edit, który znajduje się na dole każdej ze stron. Otworzy się wtedy edytor z odpowiednimi opcjami.

Aby stworzyć link do nowej strony, użyj składni [[[nazwa nowej strony]]] lub [[[nazwa nowej strony | tekst do wyświetlenia]]]. Kliknij na link (który powinien mieć inny kolor, jeśli strona nie istnieje), utwórz nową stronę i edytuj ją. W ten sposób możesz rozbudowywać strony i tworzyć połączenia pomiędzy nimi.

W tekstach do wyświetlenia nie stosujemy napisów typu: „kliknij tutaj”, „tutaj”, etc. Nie niosą one żadnej treści, a ich używanie należy do wad w konstrukcji strony WWW (nawet dziecko wie, że w link należy kliknąć).

Mimo że tworzenie stron i ich edycja jest stosunkowo prosta, istnieje jeszcze cala masa innych opcji, które pozwalają na stworzenie całkiem zaawansowanych sajtów. Więcej dowiesz się odwiedzając Strony dokumentacji.

Dobre zasady współpracy

 1. Piszemy własne teksty, w żadnym wypadku nie używamy cudzych tekstów (oczywiście wyłączając cytaty).
 2. Podczas pisania używamy często przycisku Podgląd. Jednak dopiero, gdy nasza praca będzie zakończona i uzyska satysfakcjonujący kształt to zapisujemy ją. To umożliwi zarządzanie wersjami i kontrybucjami.
 3. Zmiany należy opatrzeć komentarzem. To przyda się nam wszystkim!
 4. Każdy zachęcony jest do wnoszenia konstruktywnych uwag i poprawek - projekt to nasze wspólne dzieło. Duże zmiany (zwłaszcza w strukturze) wymagają konsultacji.
 5. Pod rozdziałem umieszczamy spis literatury lub linki do stron. Ma to służyć możliwości pogłębienia wiedzy przez zainteresowanych.
 6. Przy materiałach obcych należy podawać źródła. Najlepiej korzystać w tym wypadku z materiałów na licencji otwartej.
 7. Wyrażenia trudne, albo ważne należy wytłumaczyć w słowniku (osobny artykuł, który redagujemy wspólnie). Proszę zachowywać kolejność alfabetyczną haseł!

Ustalenia dotyczące formy

Styl tekstu

Przyjmujemy następującą konwencję:

 1. Do Czytelnika zwracamy się w formie bezosobowej, czyli, np. „warto pomyśleć”/ „trzeba pomyśleć” zamiast „musisz pomyśleć” - jest to forma mniej pouczająca, bardziej stonowana….
 2. Narracja - w formie osobowej - 3 os. l. mnogiej czasu teraźniejszego, czyli, np. „przedstawiamy”, „omawiamy”, „wskazujemy” zamiast „przedstawione są”/ „omawiane będą”/ „wskazane zostały” - to forma, która podkreśla, że bierzemy za to wszystko odpowiedzialność; czas teraźniejszy jest prosty i pozwala Czytelnikowi podążać równo z nami (a nie za nami - gdybyśmy pisali w czasie przeszłym, albo przed nami - w przyszłym).

Typografia

 • Stosujemy cudzysłowy drukarskie „ ” (które uzyskujemy tak: “,, ” ) zamiast tzw. prostych " " (które uzyskujemy tak: " "). Fatalnym błędem jest również pomieszanie cudzysłowów, np ,, ". **Należy na to zwracać uwagę, gdyż będziemy tego również wymagać konsekwentnie od studentów!** * W zagnieżdżeniach stosujemy cudzysłowy francuskie: << >> (które uzyskujemy tak: « » ). ++ Podział na rozdziały, podrozdziały, sekcje... Zawsze stosujemy hierarchiczny podział, używając nagłówków + Poziom 1 ++ Poziom 2 +++ Poziom 3 ++ Wyróżnienia i komentarze Tekst wyróżniamy **boldem**. Wyrazy obce piszemy czcionką \\italic\\, czyli kursywą. Warto wpisywać komentarz (który przyda się autorowi). Tu jest miejsce na uwagi, wątpliwości (których nie zobacza studenci). ++ Cytaty Do zapisu cytatów stosujemy odpowiednie środowisko. O ile to możliwe należy zawsze podawać źródło w poprawnym opisie bibliograficznym (jedynie słusznym, czyli każdy wie jakim). Cytat uzyskujemy następująco: > quoted text``

…co daje…

quoted text

Wyróżnienia

Fragmenty szczególnie ważne, które mają przykuć uwagę wyróżniamy ramką. Takimi fragmentami są w szczególności:

 • definicje
 • uwagi
 • ostrzeżenia
 • reguły, które koniecznie należy zapamiętać

Uwaga 1

Książki z biblioteki należy wypożyczać rozważnie. Zbyt dużo wypożyczonych książek to gwarancja tego, że nie przeczytamy wszystkich naraz i przy okazji pogubimy się terminach zwrotów.

Uwaga 2

Jeżeli chcemy zapoznać się z treścią pracy, najbardziej efektywną metodą jest praca w czytelni.

Oczywiście podana jest tutaj tylko pewna propozycja wyglądu graficznego. Można zmienić kolory lub wymiary. Oczekuję na inne propozycje, ale proszę dodać je jako alternatywne (nie usuwać pierwotnej).

Kod wygląda następująco (można przekleić):

[[table style="margin: 0 50px;"]]
[[row]]
[[cell style="padding: 10px; background-color: #DDDDEE; border: 1px solid silver; width: 20%;"]]
++++ Uwaga 1
Książki z biblioteki należy wypożyczać rozważnie. Zbyt dużo wypożyczonych książek to gwarancja tego, że nie przeczytamy wszystkich naraz i przy okazji pogubimy się terminach zwrotów.

++++ Uwaga 2
Jeżeli chcemy zapoznać się z treścią pracy, najbardziej efektywną metodą jest praca w czytelni.

[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]

Do kometarzy można stosować również „lżejszą” wersję ramki:

Nota bene

Tekst należy czytać w całości. Fragmenty wyrwane z kontekstu często wprowadzają w błąd! Zbrodnią na intelekcie jest czytanie streszczeń zamiast tekstu!!

[[note]]
++++ Nota bene
Tekst należy czytać w całości. Fragmenty wyrwane z kontekstu często wprowadzają w błąd! Zbrodnią na intelekcie jest czytanie streszczeń zamiast tekstu!!
[[/note]]

Niestety tekst w ramach takiej ramki jest wycentrowany.

Przypisy

Przypisy robimy za pomocą komendy: [[footnote]] Tekst przypisu [[/footnote]]
Zastosowanie tego kodu daje następujący efekt1.
Niniejszym tracą moc nasze ustalenia dotyczące pisania opisów w nawiasach2.

Podpisy

Pod rysunkami, tabelami, wykresami dajemy podpis, np.:

Rys. 1 Schemat procesu redakcji tekstu

Elementy te numerujemy w ramach danego rozdziału.
Załączone materiały opisujemy w analogiczny sposób:

Zał. 1 Zasady cytowania przyjęte w OBI

++Załączanie obrazków
Oto mały poradnik:

 1. Załadować po kolei plik(i) do strony, na której chcemy umieścić obrazki (w nazwach plików unikać spacji - niekiedy rodzą problemy):
  1. przycisk [Files] -> pojawia się lista plików związanych ze stroną (może być pusta)
  2. klikamy link „Upload a file from your computer”
  3. wybieramy plik i ładujemy do strony [Upload] (np. „znaki1.jpg”)
  4. poprawnie załadowany plik powinien pojawić się na liście (!)
  5. ewentualnie procedurę powtarzamy dla kolejnych plików
 2. Edytujemy stronę - obrazki osadzamy ręcznie lub kreatorem (łatwiejsze).
  1. Kreator - to najprostsze
   • Wybieramy miejsce gdzie ma być wstawiony obrazek
   • Klikamy ikonkę 5 od lewej w 2 rzędzie „Magik wstawiania zdjęcia”
   • Pojawia się okienko - wybieramy opcję „załączony plik”
   • Pojawia się lista załadowanych plików
   • Wybieramy odpowiedni (po lewej może pojawić się podgląd)
   • Image size: można zmienić wielkość wyświetlanego obrazu (po kliknięciu załaduje się oryginał)
   • Pozycja: opisuje pozycję grafiki względem tekstu (warto zrobić próbę)
   • Naciskamy [wstaw kod], robimy podgląd strony i … cieszymy się wstawionym obrazkiem!
  2. Ręcznie
   • Wpisujemy kod (w naszym przykładzie: [[image znaki1.jpg]]).
   • Można wpisać parametry (jeśli ktoś wie jakie).
   • Robimy podgląd strony i … cieszymy się wstawionym obrazkiem!