Prezentacja

Niniejsza strona jest miejscem gromadzenia pomysłów do prezentacji. Tutaj również powinien się wykrystalizować zarys struktury naszego wystąpienia.

Dlaczego wybraliśmy skrypt elektroniczny i technologię WIKI?

 1. Nowe metody i wyzwania przed humanistyką (humanistyka w erze komputerowej).
 2. Zebranie doświadczeń z możliwością wykorzystania technik informatycznych w nauczaniu.
 3. Weryfikacja hipotez o przydatności (lepszym dopasowaniu) hipertekstu do procesu zdobywania wiedzy.
 4. Test środowiska do współtworzenia treści.
 5. Test zdalnej pracy.
 6. Chcemy porównać reakcje studentów na tradycyjny przekaz (książka) i internetowy (w związku z tym prośba do Dziekana o sponsorowanie wydruku krótkiej serii :-)

Korzyści dla studenta:

 1. łatwy i wygodny dostęp do podręcznika ==> większa liczba czytelników
 2. możliwość sprawnego przechodzenia z jednej strony na inną, z jednego tematu na drugi (sieciowa struktura wiedzy — przeciwieństwo linearnej),
 3. łączenie się z potrzebną, zewnętrzną stroną internetową (zamieszczone linki do bibliotek, materiałów filozoficznych, itp.)
 4. przykłady i materiały „na miejscu”

Dla prowadzącego:

 1. możliwość dokonywania bieżących zmian, aktualizacji, ulepszeń w podręczniku
 2. zarządzanie wersjami
 3. kopie zapasowe

Literatura (hipertekst w edukacji)

 1. Irena Pulak, „Od podręcznika do hipermediów, czyli kilka refleksji o e-bookach i hipertekstach w edukacji”
 2. Janusz Taborek, „System hipertekstowy w dydaktyce akademickiej” - analiza wykorzystania materiałów z gramatyki opisowej j. niemieckiego.

Założenia edukacyjne

 1. punkt wyjścia
  1. coraz większe problemy studentów I stopnia z metodyką pracy (wynik poziomu w liceach)
  2. istotne trudności z wdrożeniem do samodzielnej pracy
  3. problemy z pisaniem i redagowaniem prac
  4. wiele różnych „szkół” (zamieszanie)
  5. skutki widoczne w postawie studentów (zaniedbywanie metodyki) i w ich pracach pisemnych
 2. dążenie do zmiany obserwowanej sytuacji - Metodyka to ważny przedmiot, wskazuje podstawowe narzędzia pracy potrzebne Studentowi
 3. uporządkowanie wiadomości przekazywanych na zajęciach z Metodyki: skrypt złożony jest z trzech rozdziałów, które dotyczą części teoretycznej, praktycznej i filozoficznej/refleksyjnej zajęć;
 4. w zamyśle autorów ma on stanowić podstawę odniesienia dla Prowadzącego oraz łatwo dostępny dla Studentów, zbiór najważniejszych informacji przekazywanych podczas zajęć
 5. zintegrowane treści mają pomóc w rozbudzeniu zainteresowania tematyką
 6. forma pozwala na samodzielną nawigację, każdy może studiować we własnym rytmie i samodzielnie dobierając sobie kolejność — powinno to pomóc w zrozumieniu różnorodnych współzależności między różnymi treściami.
 7. kładzie nacisk na przydatność/niezbędność wiedzy z obszaru metodyki
 8. skrypt ma być również narzędziem w dalszej pracy (miejsce rozpoczynania poszukiwań) — oddziaływanie nie zakończy się wraz z zaliczeniem zajęć
 9. skrypt ma pomóc na dalszej drodze filozofowania (części na większym stopniu zaawansowania)
 10. skrypt ma pomóc w organizowaniu pracy grupy (kalendarz) - pomocne przy zróżnicowanej formie kolejnych zajęć (np. przewidziano zajęcia w Bibliotece na Kampusie).

Prezentacja treści

W tej części planowane jest omówienie treści skryptu.
Całość skryptu do druku dostępna tutaj: all (uwaga wersja testowa).

Prezentacja multimedialna

Do pobrania przed seminarium: plik prezentacji (PPT)