Podstawy akademickiego savoir-vivre

Uczelnia jest miejscem, gdzie obowiązują pewne szczególne reguły zachowań związane z wielowiekową tradycją uniwersytecką. Rozpoczynając studia włączamy się we wspólnotę akademicką i musimy nauczyć się reguł odpowiedniego zachowania. Stosowanie tych reguł jest wyrazem szacunku dla współpracowników i profesjonalizmu. W większości reguły te przydadzą się w każdej sytuacji formalnej i z pewnością pomogą również w przyszłej pracy (nawet jeśli nie będzie związana z nauką).

Niniejsza strona nie jest wyczerpującym poradnikiem, zbiera jednak najważniejsze kwestie, które mogą być ważne dla początkującego studenta. Opisane tu zagadnienia będą aktualizowane w miarę zgłaszanych potrzeb. Przyjrzyjmy się więc wybranym zagadnieniom.

E-maile

Współcześnie e-mail stanowi najważniejsze narzędzie komunikacji w środowisku akademickim. Umiejętność wysłania wiadomości to nie wszystko. Należy wiedzieć jak napisać wiadomość, jak ją zredagować i jakich błędów unikać.

Proponuję uważną lekturę tekstu:
Ł. Kielban, Gentleman w sieci – sztuka pisania e-maili.

Przydać się może również kilka wiadomości o formach grzecznościowych:
Ł. Kielban, Gentleman w sieci – per „Pan” czy na „Ty”?.
Pamiętajmy, forma wiadomości też się liczy i świadczy o jej nadawcy. Niewłaściwa forma jest często traktowana jako niekulturalne zachowanie.

Podania

Uczelnia jest sformalizowaną organizacją działającą w oparciu o przepisy ustawowe, statut i inne uchwały. W związku z tym wiele kwestii musi być rozwiązywanych w sposób formalny (najczęściej spotykamy się z kwestiami związanymi z problemami z zaliczeniem sesji).

Podanie składane przez studenta jest dokumentem, bierzemy więc pełną odpowiedzialność nie tylko za treść ale i za formę. Wszystkie podania są archiwizowane i stanowią część dokumentacji studiów.
Należy więc szczególnie zwrócić uwagę na formę, a szczególnie:

  • poprawność stosowanych tytułów naukowych i nazw pełnionych funkcji;
  • adekwatne zaadresowanie pisma;
  • podanie własnych danych;
  • zamieszczenie aktualnej daty powstania pisma;
  • odręczny podpis pod podaniem (podanie to dokument, może być niekiedy dowodem w postępowaniach).

Odnośnie treści warto zwrócić uwagę na:

  • jasne wyartykułowanie problemu i prośby;
  • jasną argumentację, którą możemy poprzeć jakimiś dowodami (np. wypis ze szpitala);
  • używanie odpowiednich form językowych i form grzecznościowych.

Konsultacje

Oprócz zajęć kursorycznych (wykłady, ćwiczenia, translatoria) współpraca między studentami a wykładowcami powinna rozwijać się również podczas konsultacji. Część konsultacji odbywa się mailowo, ale bardzo ważne (szczególnie dla filozofii) są również te, podczas których możemy osobiście podyskutować nad pewnymi zagadnieniami.
Zapraszam do zapoznania się z osobnym rozdziałem o konsultacjach.

Zachowanie i ubiór

Nasze zachowanie na uczelni powinno się kierować przede wszystkim szacunkiem dla innych osób, który wyraża się poprzez stosowany język, zachowanie oraz ubiór. Warto uświadomić sobie, że odpowiednie miejsce pracy wymaga stosownego zachowania i ubioru (tzw. dresscode). To jeden z kardynalnych i trywialnych błędów, który powoduje późniejsze problemy ze znalezieniem odpowiedniej pracy. Inne zachowania są stosowne dla wypoczynku w wolnym czasie, inne dla sytuacji formalnej (takiej jak np. studiowanie). Nieznajomość tego podstawowego faktu źle świadczy o kulturze osobistej i stawia w niedobrym świetle osobę mającą wspomniane problemy.

Warto podkreślić, że Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jest uczelnią katolicką, wymagajmy więc wzajemnie od siebie podwyższonych norm zachowań. Szczególnie cieszy to, że konieczność tego dostrzega tak wielu studentów z naszej wspólnoty akademickiej.